Nasze przedszkoleStrona startowa, aktualności OfertaFotogaleria Kontakt
 

Odpłatność

  • rodzice ponoszą koszty utrzymania dziecka w postaci wnoszonej opłaty stałej i kosztu związanego z wyżywieniem,
  • opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu wnoszą rodzice nie później niż do 15 –go dnia każdego miesiąca.
  • wysokość opłaty stałej określa prowadzący przedszkole.
  • Przy dokonywaniu opłat za przedszkole przelewem, prosimy o podanie w tytule wpłaty: Imię i nazwisko dziecka, opłata za przedszkole za miesiąc: ........... 201.. r.
  • w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, przysługuje rodzicom zwrot wpłaty z tytułu kosztów żywienia.
  • dopuszcza się udzielanie ulg w opłacie stałej w przypadku uczęszczania do przedszkola rodzeństw.
 
Projekt i wykonanie - Adam Antolak, aktualizacje - Renata Jarema